Professionele achtergrond

Psychotherapeute, Erkend Supervisor en Leertherapeut, trainer
Erkend LightBody–teacher (erkend door Luminessence USA)
Opleiding Systeem- en Communicatietheorie
Opleiding Gestalttherapie
Opleiding Contextuele therapie
Opleiding Familie- en organisatieopstellingen
Externship EFT (Emotionally Focused Couple Therapy, partnerrelatietherapie)
Vervolmakingscursussen Systeem-/Gestalt-/Contextuele therapie/Familie- en organisatie-opstellingen
Scholingen in : Psychodrama, Eutonie, NLP, Focussing, Leiding geven, Supervisie en intervisie- begeleiding, Oplossingsgericht werken, Somatic Experiencing (P. Levine), e.a.
Opleidingen Meditatie Awakening Your Light Body + teacher opleiding en permanente verdere scholing via vervolmakingscursussen
Opleidingen Level 1 en 2 aan de Oneness University India
Ervaring in Hoger Onderwijs en Postgraduaat Volwassenenonderwijs, Psychiatrie en Palliatieve thuiszorg
Leertherapeut in de 4-jarige opleiding en freelancemedewerker Leren over Leven vzw, tot 2017

Lidmaatschap

BVRGS en EFTA
NVAGT, VBEGP en EAGT
EFT Netwerk Nederland
Alter-Psy
Tevens lid van VCW tot en met 2011
Vertrouwenspersoon NVAGT – kamer voor Ethische Vraagstukken, van 2003 tot mei 2011.
Erkend supervisor en leertherapeut bij NVAGT
Erkend supervisor bij BVRGS

Wie ben ik, hoe werk ik

Tijdens mijn opgroeien was ik al snel vertrouwd met het nemen van verantwoordelijkheid en met zorg verlenen op psychologisch vlak. Diepgang, en stilstaan bij dingen, pasten in mijn situatie maar ook nu passen ze bij wie ik ben. Verliessituaties nodigden uit om stil te staan bij mijn eigen leven en bij mijn levensdoel…

Het aanzien van lijden stimuleerde me om te gaan kijken naar de eigen kracht in mensen…

Elke parel heeft het lijden van de oester als kern.
Rumi, Perzisch dichter 13de eeuw

In mijn beroepsleven was ik gefascineerd door de zovele manieren van kijken naar mensen en naar het leven. Zoveel verschillende invalshoeken om mensen te helpen… Mijn nieuwsgierigheid bracht me een ruime bagage aan opleidingen en bijscholingen. Nog steeds ben ik geboeid en leergierig naar datgene wat mensen vrijer en krachtiger maakt…

Eigen levenservaringen, cliënten en cursisten, helpen om nederig te blijven. Zelfs met alle kennis en wijsheid als leraar en therapeut, blijf je kleiner dan het leven…

Belangstelling voor ‘zingeving’ leidde me naar het spirituele landschap. Niet om de werkelijkheid te ontvluchten, wel om zonder zweverigheid richting te geven aan mijn leven en de essentie daarin.
De meditatieve scholing van ‘Awakening your lightbody’ , en alle vervolgopleidingen, gaven me wat ik zocht. De eerste jaren wilde ik die wijze van mediteren nog begrijpen, dat lukte me helemaal niet. Toch ging ik door omdat ik merkte dat het goed voor mij was. Ik leerde het rationele te overstijgen en kwam zo bij mildheid, bij Liefde en bij een doorvoeld Weten.

Kennis geeft je de mogelijkheid om dingen te begrijpen en te plaatsen.
Meditatie geeft je de mogelijkheid om in wijsheid te handelen.

Meditatie heeft een enorm impact op mijn werken met mensen: Alert zijn voor wanneer

ik denk te weten wat het resultaat moet zijn, voor wanneer ik geneigd ben te oordelen of iets te etiketteren. Meditatie leert je namelijk je idee los te laten over hoe iets zou moeten zijn.  Denken over iets in termen van goed/slecht past niet meer.
Bovendien ga je de dingen intenser waarnemen zoals ze zijn. De materie van deze meditatieve richting is zo buiten-gewoon en zo rijk, dat ik als het ware niet anders kon dan ook meditatieleraar te worden om die rijkdom te kunnen doorgeven…

Bij het coachings-, trainings- en therapeutisch werk put ik vooral uit díe bagage die mensen bewuster maakt, die hen terugbrengt bij hun eigen kracht en stuurkracht. Vandaar dat je bij mij zelden zal te horen krijgen wat jij moet doen of hoe je iets moet oplossen.

Het leven brengt ons regelmatig in nieuwe fases, zet ons voor nieuwe uitdagingen… Ik help mensen onvoldoende als ik hen alleen benader als slachtoffer van de omstandigheden. Een buitenwereld, en wat uiterlijke omstandigheden met je doen, heeft invloed.
Toch is dit niet alleen iets van buiten jezelf. Je kan die omstandigheden ook aannemen als een uitnodigende spiegel voor iets wat in jou kan ontwikkeld worden. Zo word je ook rijker en krachtiger om met je leven om te gaan.

In mijn begeleidingen wil ik me voortdurend de vraag blijven stellen: Met welke inhoud en met welk handelen bereik ik iemand in zijn hoogste potentieel?

Als trainer en supervisor werk ik dikwijls én graag met therapeuten en hulpverleners. Ik geniet ervan om mijn jarenlang verworven professionele bagage en ervaring aan hen door te geven. Ik blijf gepassioneerd en gefascineerd door wat wat hulpverleningswerk in je leven kan betekenen, door ‘passend geven’ en ‘ervaringsgericht werken’, door de plaats van ‘genieten en comfort’ in je werk

Het is zo prettig om te mogen werken met geëngageerde leergierige cursisten die bewust met hun werk omgaan, die situaties in hun leven als ontwikkelingskansen aan nemen.

Meer info over deze opleidingsactiviteiten voor professionals: zie www.focus-potentieel.be