Ik geloof dat vlees en bloed wijzer zijn dan het verstand. Het leven borrelt in ons op vanuit het lichamelijk onbewuste. Zo weten we dat we leven, leven tot in de diepten van onze ziel en ergens contact maken met de onmetelijkheid van de kosmos.

D.H. Lawrence