Wie zichzelf in zijn passie verliest, verliest minder dan wie zijn passie verliest.

Alexandre Jardin