‘Als de geest naar buiten kijkt,
Wordt hij door de hevige winden van de wereld beïnvloed.
Maar als de geest naar binnen kijkt en luistert,
Kunnen we onze kern vinden en in stilte rusten.’

Naar Haemin Sumin