Weten heeft twee vleugels
denken vliegt op één.
Een vogel met één vleugel
vliegt fladderend,
loop struikelend.

Schuif achterdocht en denken
aan de kant
en transformeer denken tot weten.
De tweede vleugel zal zich aan je hechten
wat de wereld ook van je zegt.

Rumi, Perzisch dichter
en Soefi-wijsgeer
(°1207 †1273)