Alle dogma’s, hoe waardevol ook om de problematiek van de menselijke opdracht aanschouwelijk te maken, zijn nooit meer dan een tijdgebonden verwoording van de waarheid, die woordeloos en tijdloos is.  Gerard Reve