Citaat van de maand

Maart 2019

Niet het vele weten verzadigt en voedt de ziel, maar wel het innerlijke voelen en smaken.

Ignatius van Loyola

Februari 2019

De angst voor mogelijke fouten is een slechte raadgever. Hij verhindert dat mensen levenswijsheid verwerven.

Johan Verstraeten, in ‘Taal en Stilte’

Januari 2019

Zinvolle activiteit vindt zijn oorsprong in de ontvankelijkheid voor een kracht die je niet op grond van een inspanning van de wil kunt verwerven. Die ontvankelijkheid wordt mogelijk dankzij stilte  en meditatie

Johan Verstraeten, in ‘Taal en Stilte’

December 2018

Het is zo jammer dat we de twijfel geen eerbiedwaardiger plaats geven in deze gemeenschap, deze maatschappij.
Alles wat we hebben komt voort uit een vraagstelling…
Die twijfel heeft ons ver gebracht, veel verder dan de zekerheden.
Alles is voortgekomen uit een soort alertheid die niet op een einddoel is gericht, die onderweg nieuwsgierig rond blijft kijken…
Josse De Pauw

November 2018

“Faith is taking the first step even when you don’t see the whole staircase.” ~
“Vertrouwen is de eerste stap zetten, zelfs als je nog niet de hele weg ziet.”

Martin Luther King, Jr

Oktober 2018

Het is gemakkelijker om een ander de schuld te geven van je ontevredenheid, in plaats van de verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf.

De vraag is alleen: word je hierdoor vrijer?

Lieve Talloen

September 2018

Als jij jouw kwaliteiten, groot en klein, waardeert en er openlijk van geniet, zullen ze zich meer en meer ontwikkelen.

Marinus Knoope, uit ‘De creatiespiraal’

Augustus 2018

De functie van de ziel is haar verlangen aan te geven… De functie van de geest is te kiezen… De functie van het lichaam is de keus ten uitvoer te brengen

(…)

De ziel vormt het denkbeeld. De geest schept, het lichaam ervaart. De cirkel is compleet. De ziel kent zichzelf dan in haar eigen ervaring.

Neale D. Walsch, uit ‘Conversations with God: an uncommon dialogue’(1995), Ned.vert.

Juli 2018

Dit is mijn eenvoudige religie.

Er zijn geen tempels of
ingewikkelde filosofieën voor nodig.

Onze eigen geest,
ons eigen hart is onze tempel.

Onze filosofie is vriendelijkheid.

Dalai Lama

Juni 2018

Wie zichzelf in zijn passie verliest, verliest minder dan wie zijn passie verliest.

Alexandre Jardin