Hij die anderen kent, is wijs.
Hij die zichzelf kent, is verlicht.

Tao Te Ching