De functie van de ziel is haar verlangen aan te geven… De functie van de geest is te kiezen… De functie van het lichaam is de keus ten uitvoer te brengen

(…)

De ziel vormt het denkbeeld. De geest schept, het lichaam ervaart. De cirkel is compleet. De ziel kent zichzelf dan in haar eigen ervaring.

Neale D. Walsch, uit ‘Conversations with God: an uncommon dialogue’(1995), Ned.vert.