When you think about what is, you don’t see what is.
You see your own thoughts about what is.

Wanneer je denkt over wat er is, zie je niet wat er is.
Je ziet je eigen gedachten over wat er is.

Auteur onbekend