NIEUW

KLANKBORDGROEP

Gebeurt het jou ook regelmatig dat je wil stilstaan bij een ervaring, of dat je niet direct helder hebt wat in jou leeft of wat voor jou belangrijk is?

Het lijkt me dat dit toeneemt nu ook de prikkels in het dagelijks leven toenemen.
Het is niet meer vanzelfsprekend om even halt te houden en je op de essentie te richten. Laat staan dat je je dan nog voortdurend uitgenodigd voelt om je naar buiten – en naar mogelijke verwachtingen – te richten.

Als je (fijn)gevoelig bent is de kans groot dat je je overstelpt weet en dat je contact verliest met jezelf. Soms weet je niet meer wie je bent. Terug bij het wezenlijke komen vraagt dan tijd en beslotenheid.
Als je bovendien gewoon bent heel wat verantwoordelijkheid te nemen wordt dit des te belangrijker. Je hebt dan niet zozeer nood aan mensen die je adviezen willen geven, wel aan een zuiver klankbord buiten jouw dagelijkse leef- en werkkring.

Dit kan jou geboden worden in een groep van respectvolle gelijkgestemden die met jou kunnen resoneren.

In de klankbordgroep schep ik de condities en het kader die je helpen de beweging naar binnen te maken. In die ruimte, vertraging en stilte kan je geleidelijk weer je innerlijke stem horen. Je krijgt voeling met wie je bent, wat jou vervult en wat jij wilt betekenen. Als dit kan gebeuren in een dragende resonerende groep is dit ‘voedsel voor de ziel’. Dit biedt je een krachtig draagvlak van waaruit jij bezield in de wereld staat.

VOOR WIE EN WAARTOE

Heb je ook ergens een plek nodig waar
_______– je werkelijk beluisterd wordt, tot in je ‘dieptes’, in je noden én je betrachtingen, in je kwetsbaarheid én je kwaliteiten,
____ ____ in je twijfels én je waarden, in je falen en je idealen…
_______– je mensen kan ont-moeten, als mensen, los van je beroep/status/…
_______– je kan delen wat je begeestert, wat je blij maakt en wat jou inspireert
dan kan je hier, in de klankbordgroep, herbronnen.

De bijeenkomsten zijn niet gericht op ‘helpen’ of ‘oplossen’, noch op iets moeten veranderen of bereiken. Wel op een diepgaand welzijn, op verbinding met jezelf en ontmoeting met de ander.
Door respectvol te luisteren en weerklank te bieden, ook voorbij de woorden, kom je dichter bij jouw waarden, bij wat jou vervulling geeft en waar jij voor wil staan.

 

HOE

Met behulp van eenvoudige oefeningen, gewaarzijn en meditatie schep ik een kader waarin je jezelf en de ander op een dieper niveau leert te beluisteren en te ontmoeten.
In de residentiële bijeenkomsten wordt ook ruimte gemaakt voor stilte.

Het traject is samengesteld uit vier halve dag-bijeenkomsten en twee residentiële.
De residentiële omvatten 1 tweedaagse met 2 overnachtingen en 1 tweedaagse met 1 overnachting. Daarbij is ook een avondprogramma voorzien.
Het geheel van de  bijeenkomsten is verspreid over 8 maanden.
Aantal deelnemers: min. 3, max. 6.

Deelname kan gebeuren
– na een vroegere individuele begeleiding
– als je ooit bij mij aan een meditatiecursus óf een andere vorm van activiteit deelnam,
– óf na een kennismakingsgesprek over je motivatie.

 

PRAKTISCH

Wanneer:
Halve dag -bijeenkomsten, op zaterdagen, van 13:15 tot 16:15 : 26 oktober 2019, 18 januari 2020, 15 februari, 21 maart
Residentieel:      – donderdag 21 november 2019 18:00  tot zaterdag 23 november 15:30
__  ________ – vrijdag 8 mei 2020 10:30  tot zaterdag 9 mei 15:30

Kostprijs + Locatie
Voor de begeleiding gedurende het hele traject:  € 1.750, inbegrepen koffie/thee en koekjes op de halve dag -bijeenkomsten

Het residentiële deel gaat door in een locatie waar je ook kan wandelen in de natuur:
Totaalkostprijs verblijf november + mei, huur lokaal, vol pension, koffie/thee en versnaperingen: tussen € 195/persoon (bij 3 deelnemers) en € 166/persoon (bij 6 deelnemers)
Abdij Onze Lieve Vrouw van Nazareth
Abdijlaan 9, 2960 Brecht
Routebeschrijving >

Meer info
Heb je belangstelling? Contacteer me gerust voor meer info. Dat kan
_______– via het contactformulier
_______– via 
_______– of Tel. +32 (0)14/42.55.53

Inschrijving: graag voor 4 oktober

Download flyer

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Bevestig uw email (verplicht)

Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord.

Wens je je eveneens in te schrijven op de mailinglijst?

Wanneer u deze toestemming verstrekt ontvangt u in bepaalde periodes, in functie van het opleidingsaanbod, nieuwsbrieven met informatie over het aanbod van Lieve Talloen. Hierdoor kan u ook op de hoogte gehouden worden van toegevoegde of actuele informatie, betreffende de opleiding waarover u informatie opvroeg.