ZIJNSCOACHING  ––  PSYCHOTHERAPIE  –– MEDITATIE

ZIJNSCOACHING 

Bij heel wat cliënten heb ik ervaren dat zij niet zozeer ‘problemen’ hebben of ‘therapie’ nodig hebben, dan wel een plaats waar tijd gemaakt wordt, waar op een deskundige manier ruimte wordt gegeven aan wat voor iemand werkelijk belangrijk is…

Als het al een tijdje wringt in je leven, in je werk en je relaties…
Als jij dit als een kans wil nemen om in jezelf helderheid te scheppen over
_________– wie jij bent en waar je staat
_________– waar je naartoe wilt en wat je tegenhoudt,
_________– waar jij waarde aan hecht en wat jij in je leven wilt herschikken

dan kan zijnscoaching jou hierin bijstaan.

Dit gebeurt onder 2 vormen:

Individuele coaching:

Samen met mij onderzoek je zowel je belang om naar iets nieuws te evolueren, als je mogelijk belang om bij het oude/vertrouwde te blijven.

Dit doen we niet alleen door erover te spreken of te analyseren. Mijn ervaring is namelijk dat je dan makkelijk in dezelfde denkpistes vervalt en bij je vertrouwde inzichten blijft. Via frisse ervaringsgerichte experimentjes op jouw maat, brengen we je dagelijkse realiteit in de sessies binnen. Dit is dé manier om aan jezelf te kunnen aftoetsen wat klopt en wat bij je past. Dikwijls komen zelfs antwoorden op vragen de je niet (bewust) gesteld hebt.

Klankbordgroep (NIEUW)

In je dagelijks leven zijn er heel wat prikkels en word je voortdurend uitgenodigd om je naar buiten – en naar mogelijke verwachtingen – te richten. Als je (fijn)gevoelig bent is de kans groot dat je je overstelpt weet en dat je contact verliest met jezelf. Soms weet je niet meer wie je bent.
Als je bovendien gewoon bent heel wat verantwoordelijkheid te nemen heb je dikwijls behoefte aan een klankbord buiten jouw dagelijkse leef- en werkkring. Dit kan jou geboden worden in een groep van respectvolle gelijkgestemden die met jou kunnen resoneren.
In de klankbordgroep schep ik de condities en het kader die je helpen de beweging naar binnen te maken. In die ruimte, vertraging en stilte kan je geleidelijk weer je innerlijke stem horen. Je krijgt voeling met wie je bent, wat jou vervult en wat jij wilt betekenen. Als dit kan gebeuren in een dragende resonerende groep is dit ‘voedsel voor de ziel’. Dit biedt je een krachtig draagvlak van waaruit jij bezield in de wereld staat.
Meer info

 

PSYCHOTHERAPIE

 

‘… je kunt altijd weer verrast worden en het valt ook nooit betrouwbaar te voorspellen
hoe een behandeling gaat verlopen.
[…]
Ik heb geen idee hoe het komt dat een behandeling wel of niet werkt, maar wat ik zeker weet
is dat een authentieke relatie, een ontmoeting waarin ik als therapeut volledig aanwezig
en beschikbaar ben, aan ieder mogelijk succes ten grondslag ligt.’
                                                                                                                             Irvin D. Yalom

 

Waarmee kan je bij me terecht:

Buiten de zo gekende verschijnselen bij depressie en burn-out, druk ik me liever/bewust niet meer uit in de beperkende termen van ‘ziektes’ of ‘stoornissen’. Als we met die “ziekte-bril” kijken kunnen we allemaal bij onszelf wel een ‘stoornis’ ontdekken.  Dikwijls hadden we dat gedrag ooit nodig en was dat toen de beste manier om met moeilijke levenssituaties om te gaan in je kindertijd en/of als volwassene.

Ik wil de persoon in zijn geheel blijven zien, met zijn context en zijn creatieve aanpassingsvermogen.

Aanleidingen voor begeleiding zijn dikwijls: Schaamte en schuldgevoel, negatief zelfbeeld en gevoelens van minderwaardigheid, perfectionisme en faalangst, jezelf bestrijden of veroordelen, moeite om goed voor jezelf te zorgen, te sterke neiging om je aan te passen ten koste van jezelf en je grenzen, verwerking van scheiding of van verlies, herhaling van patronen die lastig zijn voor jezelf of voor een ander…

 

MEDITATIE

Gedurende 20 jaar gaf ik, als erkend meditatieleraar, jaarlijks een vaste modulaire meditatiecursus en verschillende vakantie-meditatiecursussen.

Meditatie is intussen, gelukkig, meer erkend in zijn waarde. De drempel is verlaagd en het aanbod aan meditatiecursussen is nu rijker geworden.
Sinds 2017 heb ik ervoor gekozen de vaardigheden én de waarden van meditatie te integreren in mijn begeleidingen en in mijn trainingen.

Ook organiseer ik reeds lang de jaarlijkse Stiltevierdaagse ‘UNPLUGGED’.
Ik wil vooral datgene aanbieden wat jou een ruimer bewustzijn brengt. Vertragen en stilstaan helpt je om in je leven bewuster te kiezen voor wat werkelijk van waarde is. De ‘traagste’ weg is dikwijls de snelste omdat je dan aandacht en tijd hebt besteed aan wat je ervaart, met alle heldere inzichten tot gevolg.

Schildpadden kunnen meer over de weg vertellen dan hazen” Kahlil Gibran

Meditatie en vertragen helpt te luisteren op een andere manier, met respect voor de intensiteit van wat iemand ervaart. Less is more.

Ik ben ervoor alert

  • dat je niet te snel woorden en concepten op een ervaring plakt. Opdat je open en nieuwsgierig kan blijven kijken naar wat zich toont als jij er zonder oordeel ruimte aan geeft.
  • dat je jezelf kansen geeft
  • dat je je aandacht, en dus ook je energie, leert te geven aan je vreugdevolle ervaringen en aan wat jou ‘comfort’ geeft. Door daar niet zomaar aan voorbij te gaan kan je juist hier veel uit leren.
    Dit alles vanuit het besef:

Wat je aandacht geeft groeit

——————

Testimonials Zijnscoaching

Ik heb enkele sessies met Lieve mogen werken en heb daar veel toegevoegde waarde en liefde mogen ervaren.  Lieve hielp me om me goed te verankeren in mijn eigen grote en veilige ruimte, om van daaruit vervolgens diep contact te maken met mijn richting, waarden en kwaliteiten. Heel nabij, zonder te sturen en met veel respect voor mijn dieper weten.
Greet Dom, marktonderzoeker, en meditatietrainer. 

 

“Leren leven met deze problemen” dacht ik te kunnen. Ik was overtuigd dat ik dat aankon door bij iedere confrontatie met de problemen deze op rationele wijze te benaderen. Helaas, de combinatie van deze 2 problemen, de frequentie van confrontaties en mijn aanpak ervan zat niet goed. Ik ben “gecrasht”. “Burn-out” zeggen sommigen. Mmm….ik denk het niet.

Neen, ik heb kordaat halt toegeroepen aan […] lees volledige testimonial

MEng. – J.W. – Technology Officer, Consultant

 

Wat mij het meest opvalt in Lieve’s unieke aanpak als therapeut, supervisor, trainer en meditatieleraar:
Het creëren van een veilig klimaat
de rust en de drive in haar uitstraling
haar kennis en achtergrond
de eenvoud in haar grootsheid
haar werk- en levenservaring
het ervaringsgericht werken

Net de combinatie van het psychologische met het spirituele is wat het unieke van haar aanpak zeer versterkt.
– Anna Brits

 

Testimonial Psychotherapie

Dankzij jouw open, niet-oordelend, luisteren kon ik me in alle vrijheid uitspreken. Ik kon ruimte maken voor dingen in mezelf waar ik anders aan voorbijging of die ik wegmoffelde. Ik heb kunnen ontdekken dat ik heel wat meer levenswijsheid bezit dan ik dacht. Dit geeft me de kracht en het zelfvertrouwen om ruimte in te nemen en mezelf meer te tonen.
Je hebt me een veilig klimaat aangeboden waardoor ik met mijn emoties kon leren omgaan. Je hebt me ook heel wat tools meegegeven. Ik leerde in mezelf een draagvlak te ontwikkelen waardoor ik niet langer meer bang hoef te zijn voor sommige emoties, ik heb nu het vertrouwen dat ik daar zelf op een comfortabeler manier mee om kan gaan.

– Hilde

 

Lieve,

Toeval of niet, maar het was mijn vrouw, die gisteren zei dat het haar opviel hoe ik de laatste maanden zo actiegericht was, en dingen die ik lastig vond niet meer liet liggen.

(Daar was ik toch voor in therapie bij jou gegaan.
Faalangst had mij de hele nacht wakker gehouden,
en mijn vrouw had daarop gezegd, dat ik daar dan maar
eens iets mee moest doen…)

Het klopt dat ik momenteel veel dingen opneem. Ook als ik geconfronteerd word met starheid en immobilisme zoek ik telkens wegen om daar beweging in te krijgen.

Maar ook in praktische dingen vind ik opeens oplossingen en pak ik ze meteen aan.

Momenteel sta ik versteld van wat ik doe in mijn vrijwilligerswerk bij Oxfam en bij een Instelling bijzondere jeugdzorg. Daarbij voel ik om zo te zeggen geen faalangst, enkel nog een gezonde taakspanning

Het is allemaal veel vanzelfsprekender geworden, ook al vraagt het me energie als ik me daarbij kwetsbaar opstel.

Bedankt dat je de therapie niet langer liet duren dan nodig en dat je mij bevestigde in mijn gevoel dat dit thema afgerond was en dat ik het voortaan zelf, en zonder faalangst, aankan.

Voor mij was deze periode een mooie voorzet om los te laten waarin ik me vastreed, en opnieuw vrij op zoek te gaan naar wat er werkelijk toe doet.

Pieter